Vi er nominert til publikumspris!

16. oktober 2018

Opera Østfold er strålende fornøyde med å være nominert til NPU-prisen 2018, og gleder oss til å se hvem som tar seieren.

Opera Østfold er nominert til NPU-prisen 2018! Vi er selvsagt strålende fornøyde med nominasjonen og gleder oss til avgjørelsen om hvem av de 12 nominerte som stikker av med seieren!

Dette skriver NPU på sine sider:

Hvem er best på publikumsutvikling? Og hva gjør de som lykkes? Dette er de tolv nominerte. Vinnerne prises ved årets NPU-konferanse i Hamar kulturhus 14. november.

NPU-prisen ble for første gang utdelt i 2014. Målet var å forstå hvilke publikumsutviklings-tiltak, -verktøy og -praksiser som har fungert ute i feltet, for å dele erfaringen med resten av bransjen.

Siden har antallet nominerte økt hvert år.

I år har nominasjonsrunden pågått gjennom skjemautfylling som har vært formidlet via ulike bransjenettverk i og utenfor NPU-medlemskapet. 39 kulturinstitusjoner og -aktører har blitt kartlagt — og 12 gjenstår som verdige nominerte å løfte fram.

Utvalget er basert på tips, råd og NPUs oversikt over feltet. Vi har ment å dekke ulike bransjer og geografiske områder — og ulike typer institusjoner, med ulike typer formål og praksiser. Dermed kan noen også ha blitt oversett, men vi hører gjerne fra dere til neste år.

De tolv kandidatene til NPU-prisen 2018 introduseres under i tilfeldig rekkefølge, og dernest i hvilke priskategorier de er nominert i. De fire kategoriene er:

Beste praksis

1. Øker mest
Kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter.

2. Formidler best
Kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser.

3. Inkluderer flest
Kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser.

Neste praksis
Kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkende tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Les mer om de nominerte her: NPU – PRIS 2018