Administrasjon

Opera Østfolds administrasjon består av tre fulltids stillinger, operasjef, produksjonssjef og produsent. I tillegg har Opera Østfold et fast egasjement tilknyttet bedriften som kostymekoordinator og teknisk produsent.

Det Norske Blåseensemble drifter Opera Østfolds markedsavdeling.

Pål Scott Hagen

Operasjef

Mobil: 906 88 480 E-post: hagen@operaostfold.no

Fredrik Akselberg

Produksjonssjef

Mobil: 454 12 033 E-post: akselberg@operaostfold.no

Pernille Elise Jørgensen

Produsent

Mobil: 905 69 829 E-post: pernille@operaostfold.no

Daniel Paulsen Rønning

Teknisk produsent

Mery Ann Susort

Markedskoordinator (Det Norske Blåseensemble)

Mobil: 99710155 E-post: meryann@operaostfold.no

Marianne Kjølstad

Kostymekoordinator