Visjon og Verdier

VISJON:

Vi skal skape magiske operaopplevelser for alle

FORRETNINGSIDÉ:

Opera Østfold skal med vår unike kompetanse og arena utvikle og produsere magiske operaopplevelser for et bredt publikum der alle som er involvert begeistres og ønsker å være en del av det. 

SATSNINGSOMRÅDER 2020-2024: 

  1. Utvikle utendørsopera på Fredriksten Festning
  2. Utvikle satsningen på Barn og Unge
  3. Utvikle Fredriksten Operafestival

VERDIER:

Inkluderende

Hos oss er absolutt alle velkomne. Vi har operaopplevelser for den uerfarne, men også for operakjenneren. Samtidig er vi positive, vennlige og ærlige ovenfor hverandre som kollega, samarbeidspartner og arrangør. Vi er nysgjerrige på alt og alle rundt oss, og er opptatt av et godt og åpent fellesskap. 

Begeistrende

Vi gjør jobben vår med glede, og er stolte av arbeidsplassen og produktet vårt, og vi tror på vår egen merkevare og det vi skal formidle. Det gir oss en entusiasme som virker inspirerende på oss selv og andre. Vi deler gjerne av vår entusiasme med kollegaer, sponsorer, samarbeidspartnere, kunstnere, utøvere, fagpersonell og andre involverte. 

Skapende

Vi tør å være dristige og utviklende i alt vi gjør og er vi er tro mot produktene våre. Vi utvikler kontinuerlig nye relasjoner i grupper som publikum, samarbeidspartnere, støttespillere, bidragsytere og det offentlige. Vi utvikler nye produkter med høy kunstnerisk kvalitet, samtidig som vi ivaretar det vi har. Vi har et godt miljø for læring og utvikling, og tør å ha høye ambisjoner hvor vi dyrker det kreative. Vi presenterer operaopplevelser som gir minner for livet.  

Tydelige 

Vi tør å si ting som de er. Vi står for god kommunikasjon og skal nå frem med informasjon til alle. Folk skal vite hvem vi er og hva vi står for. Folk skal vite verdiene våre samt visjonen vår, og skal på en enkel måte kunne forholde seg til de rammene det gir. Vi skal være tro mot produktet vårt, og skal dyrke frem det som er unikt for oss. Vi er lydhøre, imøtekommende, åpne og uredde i kommunikasjonen ut og internt.