Program

17. februar

Opera på by’n – februar

13. til 20. mars
- 3 forestillinger

Ruffen og den flyvende hollender

17. mars

Opera på by´n – mars

15. til 18. juni
- 3 forestillinger

Den flyvende hollender