Styre

Styret består styreleder Stein Olav Henrichsen, nestleder Britt Brattli og styremedlemmene Franziska Aarflot, Pål Are Sund og Linda Sund.

Nytt styre Opera Østfold
Fra venstre: Pål Are Sund, Britt Brattli, Stein Olav Henrichsen, Linda Sund og Franziska Aarflot.

FAKTA OM OPERA ØSTFOLDS STYRE:

Stein Olav Henrichsen AS (Viken Fylkekommune – styreleder):
Har siden 2010 vært direktør ved Munchmuseet. I 1989 gikk han inn som kunstnerisk og administrativ leder av samtidsensemblet BIT20, og senere Opera Vest og Bergen Nasjonale Opera. I tillegg til å ha vært profesjonell musiker i 18 år har han etablert og ledet en rekke kulturinstitusjoner og nettverk, innehatt mange styreverv både nasjonalt og internasjonalt. Han har også sittet i flere statlige kulturpolitiske utvalg, og har bred erfaring fra internasjonale utviklingsprosjekter og internasjonalt samarbeid.

Britt Brattli (Halden Kommune – nestleder):
Senterleder på Tistasenter siden 1996. Er en del av Interimstyret for Halden Næringsutvikling, og er foreslått valgt inn i styret for kommende to år. Har en rekke erfaring fra diverse små og store styreverv.

Franziska Aarflot (Viken Fylkeskommune – styremedlem):
Dramatiker, dramaturg og sceneinstruktør med mer enn 40 oppsetninger. Erfaring fra både frie grupper og institusjonsteater, samt har også arbeidet med figurteater. Fra 1999 og ut 2008 var Aarflot først kunstnerisk leder, og deretter teatersjef ved Det Åpne Teater i Oslo. Daglig leder for Fossekleiva Kultursenter på Berger siden 2015. Diverse styreerfaring.

Pål Are Sund (Halden Kommune – styremedlem):
Gründer av og styreleder i advokatfirmaet Negota AS med hovedkontor i Halden, og med filial i Oslo. Har mye erfaring fra ulike styreverv.

Linda Sund (Opera Østfolds ansattrepresentant):
Driver selskaper Sund Leadership som jobber blant annet med lederutvikling og ledercoaching. Har noe erfaring fra andre styreverv.