Styre

  Opera Østfold sitt styre består av:

  Stein Olav Henrichsen, styreleder

  Gitte Skilbred

  Pål Are Sund

  Hilde Nomell Kynningsrud

  Linda Sund, ansattrepresentant


  Varamedlemmer:

  Heloisa Amaral, 1.vara

  Øystein Falch, 2. vara