Styre

Stein Olav Henrichsen

Viken Fylkekommune – styreleder

Har siden 2010 vært direktør ved Munchmuseet. I 1989 gikk han inn som kunstnerisk og administrativ leder av samtidsensemblet BIT20, og senere Opera Vest og Bergen Nasjonale Opera. I tillegg til å ha vært profesjonell musiker i 18 år har han etablert og ledet en rekke kulturinstitusjoner og nettverk, innehatt mange styreverv både nasjonalt og internasjonalt. Han har også sittet i flere statlige kulturpolitiske utvalg, og har bred erfaring fra internasjonale utviklingsprosjekter og internasjonalt samarbeid.

Britt Aardal

Halden Kommune – nestleder

Senterleder på Tistasenter siden 1996. Sitter i styret i Halden Næringsutvikling, og har en rekke erfaring fra diverse små og store styreverv.

Franziska Aarflot

Viken Fylkeskommune – styremedlem

Dramatiker, dramaturg og sceneinstruktør med mer enn 40 oppsetninger bak seg. Erfaring fra både frie grupper og institusjonsteater, samt arbeid med figurteater. Fra 1999 og ut 2008 var Aarflot først kunstnerisk leder, og deretter teatersjef ved Det Åpne Teater i Oslo. Daglig leder for Fossekleiva Kultursenter på Berger siden 2015. Diverse styreerfaring.

Pål Are Sund

Halden Kommune – styremedlem

Gründer av og styreleder i advokatfirmaet Negota AS med hovedkontor i Halden, og med filial i Oslo. Har mye erfaring fra ulike styreverv.

Linda Sund

Opera Østfolds ansattrepresentant

Driver selskaper Sund Leadership som jobber blant annet med lederutvikling og ledercoaching. Har erfaring fra andre styreverv.