Regjeringen satser på musikk og scene

16. oktober 2020

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner til institusjoner på musikk og scenekunstområdet. Det kommer Halden til gode.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 140 millioner kroner til institusjoner på musikk og scenekunstområdet, og 60 millioner til museene. Det kommer Halden til gode.

Blir statsbudsjettet vedtatt får Opera Østfold 790.000 kroner, Det Norske Blåseensemble (DNBE) 330.000 kroner, og 430.000 kroner til Østfoldmuseene.

– Det kommer veldig godt med. Det gjør at vi kan fortsette med aktiviteter, og lage nye aktiviteter, sier Pål Scott Hagen og Thorstein Granly. 

Sikrer arbeidsplasser

Koronapandemien har satt kulturlivet i en vanskelig og krevende situasjon. Det er har ført til tapt inntekt og en stopper for videre planlegging av arrangementer. Det har satt frilansere uten jobb, og andre i en usikker posisjon. 

Men midt i all elendigheten har også kulturinstitusjoner jobbet hardt for å formidle kunst og kultur på andre måter. Blant annet har DNBE kastet seg rundt for å ta opptak av konserter og legge ut digitalt. Opera Østfold har gjennomført sine arrangementer som for eksempel Supersøndag, men i mindre grupper enn vanlig. De kommer også til å satse mer digitalt framover. 

Med et slikt tilskudd fra staten får Halden-institusjonene fortsette med arbeidet, samt skape flere aktiviteter. I tillegg bidrar pengene til å gi publikum et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid. 

– Dette sikrer også arbeidsplasser, og ikke minst attraktiviteten byen vår har. Et godt kulturtilbud er viktig for folk. Både de som allerede bor her og de som skal flytte hit eller starte virksomhet her, sier Granly. 

Det Norsk Blåseensemble og Opera Østfold har fått ekstra penger fra Staten. Fra venstre i bildet: Joakim Karlsen (Venstre), Thorstein Granly (Det Norske Blåseensemble), Dagfinn Stærk (KrF), Pål Scott hagen (Opera Østfold) og Fredrik Holm (Høyre). Foto: Malin Østli

Politisk enighet 

– DNBE og Opera Østfold er viktige for Halden, og det er bra at regjeringen gir dem støtte til å holde aktiviteten oppe selv om korona-restriksjonene vedvarer, sier Joakim Karlsen til HA. 

Karlsen, Fredrik Holm (H) og Dagfinn Stærk (KrF) er enig i at et slikt tilskudd kommer lokalsamfunnet til gode. 

– Disse institusjonene er store ressurser i Halden, og kultur er en av de bransjene som har størst restriksjoner. Dette gir dem mulighet til å utøve yrket sitt, sier Holm. 

Tilskuddene på 790.000 og 330.000 er i tillegg til de faste midlene Opera Østfold og DNBE får av staten. 

Avgjør opera snart

Neste år er det igjen duket for utendørsopera, og denne gangen er det «Den flyvende hollender» som skal settes opp på festningen. Forestillingene er satt opp 16, 18 og 19. juni, og Opera Østfold planlegger operaen som vanlig, men sier til HA at de snart tar en avgjørelse om det er mulig å gjennomføre opera neste år. 

– Uansett hva som skjer, så skal vi arrangere noe på festningen neste sommer. Vi skal levere noe nytt og spennende uansett, sier Pål Scott Hagen.

*Gjengitt artikkel i Halden Arbeiderblad 05.oktober 2020