Vil du turnere i barnehager i Østfold? Nå har du sjansen!

20. oktober 2022

Opera Østfold inviterer sangere, dansere og instrumentalister til en konkurranse om å utvikle nye konsepter for musikalske produksjoner til barn og unge. Vinneren av konkurransen får tilbud om en to ukers turné i barnehager i Østfold i 2023.

Opera Østfold inviterer sangere, dansere og instrumentalister til en konkurranse om å utvikle nye konsepter for musikalske produksjoner til barn og unge. Vinneren av konkurransen får tilbud om en to ukers turné i barnehager i Østfold i 2023.

Konkurransen er en del av Opera Østfolds satsing på barn og unge og vårt målrettede arbeid med mangfold og inkludering.  Ambisjonen er at enda flere skal få oppleve gleden og magien ved opera.

– Det er første gangen Opera Østfold initierer en slik konkurranse. Vi tror at det finnes mange ideer som fortjener å bli til virkelighet og ende opp som en produksjon. Vi håper vi får inn mange konsepter til barneproduksjoner, sier Fredrik Akselberg, produksjonssjef i Opera Østfold.

Kriterier:

  • Konseptet må være tilpasset barn fra 3-6 år
  • Produksjonen skal inneholde maks tre personer, hvor minimum én person skal være en sanger.
  • Varighet skal ikke overstige 30 minutter.
  • Musikken som brukes trenger ikke å være nyskrevet.
  • Konseptet kan være sjangeroverskridende, men med utgangspunkt i operalitteraturen.

Tidsfrister:

  • Konsept leveres til Opera Østfold senest 15.desember 2022.
  • Det skal leveres en skriftlig prosjektbeskrivelse. Det er ønskelig å motta en enkel videopresentasjon av konseptet med valgfri lengde, men dette er ikke et krav.
  • Utvelgelse av konsepter innen 20.desember 2022.
  • Visning av utvalgte konsepter gjennomføres 25. og 26. januar 2023. Produksjonen skal vises i sin helhet.

En jury vil velge maks fem konsepter til visning i januar 2023.

De utvalgte konseptene vil motta et honorar på NOK 10.000, – til produksjonsstøtte.

Opera Østfold forbeholder seg retten til å ikke invitere noen av konseptene til visning. 

Vinner av konkurransen er garantert en barnehageturné i Østfoldregionen høsten 2023, med muligheter til å bli inkludert i andre arrangementer produsert av Opera Østfold.

Opera Østfold følger CREOs anbefalte satser for engasjementer.

Forslag til konsept sendes på e-post til produksjonssjef Fredrik Akselberg, akselberg@operaostfold.no / telefon 454 12 033