Prøvesang: Profesjonelt kor

12. februar 2024

Invitasjon: Prøvesang kor (engasjement)
Sted: Den norske opera & ballett
Tid: 24. og 26. mai 2024

Våren 2025 setter Opera Østfold opp Donizettis L’elisir d’amore – Elskovsdrikken – utendørs på Fredriksten festning i Halden.

Elskovsdrikken har premiere 11. juni, med forestillinger 13. og 14. juni 2025, med forestillingsstart klokken 22:30 alle dager. Forestillingen fremføres på norsk.

Dirigent: Peter Szilvay
Regi: Ivar Tindberg
Kormester: Marit Tøndel Bodsberg

I forbindelse med oppsetningen skal Opera Østfold engasjere ett kor på 24 stemmer (6/6/6/6), og lyser nå ut prøvesang for et profesjonelt prosjektkor.

Repertoar ved prøvesang
2 relevante arier

Tidspunkt og lokasjon for prøvesang
Prøvesang foregår på Den Norske Opera & Ballett 24. og 26. mai.

Opera Østfold stiller med pianist.

I forbindelse med prøvesang blir det også satt opp en kort prøve med koreograf, samt måltaking til kostymer.

Prøveplan ved inngått engasjement

Endelig prøveplan er under utarbeidelse, men det forventes ca. 15 prøvedager/forestillinger (dag/kveld) i perioden 27. mai til 14. juni 2025. Det må påregnes kostymeprøver i forkant av og under prøveperioden.

Innledende korprøver vil finne sted i Oslo. Videre vil alle prøver foregå utendørs på Fredriksten festning i Halden.

Honorar / diett / reise

Iht avtale/plan.

Bosted

Det en forutsetning at kormedlemmene har bosted eller tilhold på Østlandet i den aktuelle perioden. 

Søknad sendes

Opera Østfold ved produksjonssjef/produsent Christer Elnes

elnes@operaostfold.no

Søknad skal inneholde

  • Oppdatert CV med oppdragsgivere og årstall
  • Navn og noter på de to ariene for prøvesang

Søknadsfrist 10. mars.

Aktuelle kandidater kalles inn til prøvesang innen 10. april 2024.

Spørsmål rettes produksjonssjef/produsent Christer Elnes
90744110
elnes@operaostfold.no