5. september

Kvartett d’Amore

28. september 2023

Knute på tråden

11. januar 2023

Operahistorien på 60 minutter

11. januar

Operahistorien på 60 minutter

19. januar 2023

Opera i Brygga – Den kulturelle spaserstokken