Opera Østfold blir Opera Østfold AS

8. oktober 2019

Stiftelsesdokumentet er mottatt og Opera Østfold har blitt et aksjeselskap. Fra 1. januar 2020 forlater Opera Østfold Østfold fylkeskommune.

Stiftelsesdokumentet er mottatt og Opera Østfold har blitt et aksjeselskap. Førstkommende onsdag 25.september klokken 14.00 har det nye interim-styret sitt første møte. Fra 1.januar 2020 forlater Opera Østfold Østfold fylkeskommune som de har vært en del av siden 2003.   

– Dette har vært noe vi har jobbet lenge med å få til og det føles godt at vi nå endelig kan realisere det. Østfold fylkeskommune har vært viktige for Opera Østfold, og har vært en av forutsetningene for at vi har nådd så langt. Nå er Opera Østfold blitt en så robuste at vi kan stå på egne ben, sier operasjef Pål Scott Hagen.

Østfold Fylkeskommune og Halden Kommune vil eie 50% hver seg av aksjene i det nye Opera Østfold AS. Først i 2020 skal et nytt styre velges og operasjef Pål Scott Hagen legger ikke skjul på at han fornøyd med utviklingen. 

– Vi tror at dette kan styrke Opera Østfold sin posisjon i Halden og Østfold samtidig som vi nå blir en autonom kulturinstitusjon på lik linje med alle andre kulturinstitusjoner i Norge, avslutter Pål Scott Hagen.

Interimstyret består av: 

Elin Tvete, leder
Thor Edquist
Liv Leirstein
Elisabeth Giske
Andreas Lervik
Joakim Karlsen