Nå får Halden sitt eget demenskor

30. januar 2023

Opera Østfold tar initiativ og går sammen med flere aktører i byen for å starte et eget kor for personer med demens.

Opera Østfold tar initiativ og går sammen med flere aktører i byen for å starte et eget kor for personer med demens.

Jeg ble, som mange andre, rørt av å se programmet Demenskoret på NRK. Det fikk meg til å tenke at Opera Østfold har en musikk- og produksjonsfaglig gjennomføringskraft som kan bidra til å få opprettet et slikt tilbud i Halden. Jeg har bare møtt positivitet hos alle som er blitt kontaktet, så det har vært utrolig inspirerende å jobbe med.

Pål Scott Hagen, operasjef

Opera Østfold samarbeider med Halden Frivilligsentral, Halden kommune, Halden videregående skole og Halden Demensforening om å starte kortilbudet for demenssyke i byen. Tilbudet vil være gratis.

Slik blir koret etablert

Prosjektet har en egen ressursgruppe, som vil være sentrale i å sette sammen koret.

Koret er for personer med demens som fortsatt er hjemmeboende, er i en tidlig fase i sykdomsforløpet, og er i god nok fysisk form til å delta i et kor. De bør ha pårørende som kan være til stede på øvelse og følge til og fra. Så må de være sangglad og fortrolig med å stå på en scene.

Kamilla Lehrmann, rådgiver i stab for helse og mestring

Nå starter arbeidet med å finne kormedlemmer, utdyper Lehrmann.

Det et viktig for ressursgruppen at både medlemmer og pårørende blir ivaretatt i denne prosessen. Ønsker noen å melde sin interesse eller har spørsmål, kan de ta kontakt med Demensforeningen i Halden.

  • Arve Tønnesen, 90843221
  • Gerd Berit Odberg, 91703754
  • Kari Bang, 41853766

Skal holde konsert før sommeren

Øvelsene vil foregå hver onsdag hos Halden Frivilligsentral, som har lang erfaring med ulike sang- og musikkprosjekter. Til stede på øvelse vil det også være elever fra Halden videregående skole, som har aktivitørpraksis. Koret skal ledes av dirigent og masterstudent i musikkterapi, Liv Renate Elnes og pianist er Henrik Falch.

Alle samarbeidspartnerne har høy faglig kompetanse, og det bidrar til god kvalitetssikring av tilbudet. Nå gleder jeg meg til å følge koret gjennom de ukentlige øvelsene frem til de skal ha sin første konsert under Fredriksten Operafestival i juni. Dette prosjektet passer godt inn i vår visjon om å skape magiske operaopplevelser for alle.

Pål Scott Hagen, operasjef

Sparebank1 Stiftelsen Halden, GP-Gruppen og Jensen & Scheele Bil støtter prosjektet.