Sammensatt orkester fra Det Norske Blåseensemble og Wermland Operas orkester