Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv. Det er det eneste sivile ensemblet i sitt slag i Norge, satt sammen av 24 profesjonelle musikere og en administrasjon på 8 personer.

Ensemblet er basert i Halden og er med sin historie tilbake til 1734, landets eldste orkester i kontinuerlig drift.Som Norges eldste orkester velger Det Norske Blåseensemble å fordype seg i historisk framføringspraksis med fokus på perioden fra Renessansen til og med Wienerklassisismen. Det Norske Blåseensemble har de siste årene også banet vei nasjonalt og internasjonalt for ny musikk med improvisasjon som et hovedelement i uttrykket, alltid med klassiske referanser som rammeverk. Ensemblet nyter et svært godt samarbeid med Opera Østfold og har også et nært samarbeide med Den Kulturelle skolesekken. For mer informasjon, gå til ensemblets nettside www.dnbe.no