Nytt styre for Opera Østfold AS

5. juni 2020

Nytt styre for det nyetablerte Opera Østfold AS er kommet på plass, og operasjef Pål Scott Hagen er fornøyd med resultatet.

Nytt styre for det nyetablerte Opera Østfold AS er kommet på plass, og operasjef Pål Scott Hagen er fornøyd med resultatet. Han ønsker nåværende direktør for Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, velkommen som styreleder.

– Opera Østfold har fått et godt styre som tilsammen innehar en bred og relevant kompetanse. Vi har fått en styreleder med lang erfaring fra kulturfeltet i Norge, og som kjenner godt til Opera Østfolds historie. Vi har selvsagt store forventinger til kulturkjempen Stein Olav Henrichsen med på laget, smiler en fornøyd Pål Scott Hagen.

Siden 1. januar har Opera Østfold vært et ikke-kommersielt selskap som eies 50% av Viken fylkeskommune og 50% av Halden kommune. Selskapet har fire heltidsansatte, og er en regionopera med visjon om å skape operagleder for alle.

– Helt siden etableringen med forestillingen Aurora tilbake i 2005 har jeg fulgt Opera Østfold, og har siden overvært mange forestillinger på Fredriksten festning. Jeg har alltid vært imponert over hva de har klart å få til i Halden. Jeg gleder meg til å komme i gang med styrearbeidet i en spennende tid med mange muligheter for Opera Østfold, og til å utvikle selskapet videre sammen med styret og de ansatte, sier styreleder for Opera Østfold Stein Olav Henrichsen.

Styret består av fem personer. Styreleder Stein Olav Henrichsen og styremedlemmene Franziska Aarflot, Britt Brattli, Pål Are Sund og Linda Sund.

DET NYE STYRET

Stein Olav Henrichsen AS (Viken Fylkeskommune – styreleder)

Stein Olav Henrichsen har siden 2010 vært direktør ved Munchmuseet. I 1989 gikk han inn som kunstnerisk og administrativ leder av samtidsorkesteret BIT20, og senere Opera Vest og Bergen Nasjonale Opera. I tillegg til å ha vært profesjonell musiker i 18 år har han etablert og ledet en rekke kulturinstitusjoner og nettverk, innehatt mange styreverv både nasjonalt og internasjonalt. Han har også sittet i flere statlige kulturpolitiske utvalg, og har bred erfaring fra internasjonale utviklingsprosjekter og internasjonalt samarbeid.

Franziska Aarflot (Viken Fylkeskommune – styremedlem)

Dramatiker, dramaturg og sceneinstruktør med mer enn 40 oppsetninger. Erfaring fra både frie grupper og institusjonsteater, samt har også arbeidet med figurteater. Fra 1999 og ut 2008 var Aarflot først kunstnerisk leder, og deretter teatersjef ved Det Åpne Teater i Oslo. Daglig leder for Fossekleiva Kultursenter på Berger siden 2015. Diverse styreerfaring.

Britt Brattli (Halden Kommune – styremedlem)

Senterleder på Tistasenter siden 1996. Er en del av Interimstyret for Halden Næringsutvikling, og er foreslått valgt inn i styret for kommende to år. Har en rekke erfaring fra diverse små og store styreverv.

Pål Are Sund (Halden Kommune – styremedlem)

Gründer av og styreleder i advokatfirmaet Negota AS med hovedkontor i Halden, og med filial i Oslo. Leder i Halden Næringsråd. Har mye erfaring fra ulike styreverv.

Linda Sund (Opera Østfolds ansattrepresentant)

Driver selskaper Sund Leadership som jobber blant annet med lederutvikling og ledercoaching. Har noe erfaring fra andre styreverv.

Nytt styre Opera Østfold
Fra venstre: Pål Are Sund, Britt Brattli, Stein Olav Henrichsen, Linda Sund og Franziska Aarflot.