Ivar Emil Tindberg

Ivar Tindberg er teaterregissør, tekstforfatter og dramaturg. Han har arbeidet med mange av våre fremste skuespillere, sangere og komikere og hatt regi-oppgaver blant annet ved Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Riksteatret og Den Norske Opera og Ballett. Ivar har bakgrunn som skuespiller og musiker og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og Statens Teaterhøgskole. Han har skrevet for scene, TV og radio, og vant førstepris i Prix Italia for radio-operaen «Bokken Lasson, sensibel suksess» som han utviklet sammen med komponisten Gisle Kverndokk. Ivar hadde sitt gjennombrudd med revyen ”Tusen år og like blid” på Det Norske Teatret, og har senere hatt regien for tallrike forestillinger. Han har undervist ved Institutt for Musikkvitenskap, Institutt for Teatervitenskap, Høyskolen Kristiania, og vært tilknyttet Nationaltheatret og Trøndelag Teater som dramaturg.

For Opera Østfold har Ivar Tindberg tidligere hatt regiansvaret for «Tryllefløyten» i 2017, «La Cenerentola» i 2018 og barneoperaen «Ruffen og den flyvende hollender» i 2021.