Markering for solidaritet

2. mars 2022

Med denne markeringen viser vi vår samlede solidaritet. Med den vil vi minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet.

Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer vi med forferdelse overfor Putins brudd på Ukraina sine retter som selvstendig land.

Russlands invasjon har satt fremtiden til Europa på spill. De sivile ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og uskyldige bøter med livet for storpolitikk. Mennesker flykter fra hjemmene sine og ingen vet om de kan vende tilbake.

Vi står solidarisk med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte.

Vi ønsker å oppfordre alle om å ha ekstra omtanke for de ukrainske og russiske kolleger i institusjonene våre.

Med denne markeringen viser vi vår samlede solidaritet. Med den vil vi minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet. Vår støtte blir videreført i arbeid med europeiske søsterorganisasjoner.