Midlertidig styre

Opera Østfold blir fra 1.januar 2020 en selvstendig kulturinstitusjon og blir offisielt til et AS. Eiere er Viken fylkeskommune og Halden kommune med like store andeler.

Det forventes at det i løpet av februar/mars 2020 vil komme et nytt styre på plass. Inntil da opereres det med et midlertidig styre bestående av seks medlemmer samt to observatører.

Medlemmer:

 
Leder  
Elin Johanne Tvete  
   
Medlemmer  
Liv Leirstein  
Elisabeth Giske  
Thor Edquist  
Andreas Lervik  
Joakim Karlsen  

Observatører: Toril Mølmen og Stein Wilhelmsen