Opera Østfold Råd

Opera Østfold er opprettet i et samarbeide mellom Halden Kommune og Østfold Fylkeskommune.

Samarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av seks medlemmer. Gruppen er delt inn med to politikere fra Halden Kommune, to politikere fra Østfold Fylkeskommune samt en person fra hver av partenes administrasjoner.

Styringsgruppen ut 2019:

Styringsgruppeleder
Elin Johanne Tvete Senterpartiet, Østfold Fylkeskommune
Styringsgruppemedlemmer
Liv Leirstein Fremskrittspartiet, Østfold Fylkeskommune
Elisabeth Giske Arbeiderpartiet, Halden Kommune
Thor Edquist Ordfører, Halden Kommune
Stein Wilhelmsen Enhetsleder Kultur, Halden Kommune
Torill Mølmen Kultursjef, Østfold Fylkeskommune